Aktiviteter > Pensjon i privat sektor
På dette kurset kan du fordype deg i debatten om framtidige endringer i pensjonsordningene, og hvilke mulige konsekvenser dette vil gi for medlemmene.

Kursets innhold

  • Folketrygden
  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Den aktuelle politiske debatten om pensjon
  • Fagbevegelsens holdninger til pensjon
  • Den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass
Dette kurset er et selvstudieopplegg. Kurset starter med et kort frivillig webinar 11. juni fra kl 12.00 til kl. 13.00. I løpet av 14 dager – i tidsrommet 11. juni  12.00 til 25. juni kl 13.00 – skal du gjennomgå fagstoffet i kurset og besvare den avsluttende kunnskapstesten. Når du har gjort dette får du kursbevis. Vi anbefaler at du deler «studiearbeidet» ditt opp i flere etapper gjennom kursperioden. Fagstoffet i kurset er en rekke videoer og PowerPoint-presentasjoner om ulike temaer innen pensjon, samt kunnskapstesten. Alt stoffet er tilgjengelig for deg på en nettbasert læringsplattform. Underveis i kurset blir det arrangert en nettkonferanse hvor dere kan stille spørsmål til en fagekspert. Mer informasjon om disse tingene snart.

Sluttesten:

Hensikten med sluttesten er først og fremst at du for egen del skal få en sjekk på at du har fått med deg viktige deler av fagstoffet. Og så trenger vi denne testen for å kunne gi deg et kursbevis. I sluttesten får du 25 spørsmål/flervalgsoppgaver hentet fra det som gjennomgås i videoer og PowerPoint-presentasjoner. Det er ikke lagt opp til noe høyt nivå på spørsmålene. Du må svare riktig på 20 av spørsmålene for å få bestått på testen. Du kan ta testen så mange ganger du vil.

Nettkonferanse:

Du vil antagelig ha en del spørsmål du lurer på når du gjennomgår stoffet i kurset. Derfor setter vi opp en nettkonferanse med pensjonsrådgiver fra Sparebank 1 ved slutten av kurset. Her kan du stille alle de spørsmål som du vil. Nettkonferansen til dette kurset blir 25. juni kl 11.00-13.00 Meld deg på våre kurs her  

Påmeldingsfrist: 5. juni 2021

Generell informasjon om kurs: All medlems- og tillitsvalgtskolering som arrangeres av FLT skal være gratis for deg som er medlem. Dette betyr at FLT dekker dine eventuelle reise- og oppholdsutgifter når du er på kurs – du må imidlertid fylle ut en reiseregning og levere bilag for utgiftene.
Ved fysiske kurs, sørger FLT for bestilling av opphold på kursstedet, dersom ikke annet er avtalt med oss. Vi oppfordrer våre kursdeltakere til å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. Dersom dette ikke innvilges, gir forbundet et skattefritt stipend på kr 157,- pr time mot at tapt arbeidsfortjeneste er dokumentert av arbeidsgiver.Tillitsvalgte som får plass på toppskoleringskurs i regi av AOF Norge, kan søke FLT om dekning av tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. Søknad med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste sendes postkasse@flt.no