Aktiviteter > Ny i FLT, region midt og nord

For mer informasjon, ta kontakt med regionrådgiver i midt Anniken Refseth på telefon 916 53 736, eller regionrådgiver i nord Leif-Roar Mikkelsen på telefon 90632835.