Aktiviteter > Ny i FLT
FLT inviterer til kurset Ny i FLT – digitalt på Teams. Selvstudieopplegg over 30 dager.

Målgruppe:

Kurset passer for nye medlemmer eller de som aldri har vært på et FLT-kurs tidligere. Etter endt kurs skal deltakerne: – kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering, – kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie, – kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet, – kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes, – kjenne til medlemsfordelene i FLT – ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT. Kurset er også viktig å få med seg før man eventuelt melder seg på Grunnkurs for nye tillitsvalgte.

Temaer:

Arbeidslivets organisering. FLTs historie. Fagligpolitisk virksomhet. Medlemskapet. Lov- og avtaleverk. Meld deg på våre kurs her

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2021

Generell informasjon om kurs: All medlems- og tillitsvalgtskolering som arrangeres av FLT skal være gratis for deg som er medlem. Dette betyr at FLT dekker dine eventuelle reise- og oppholdsutgifter når du er på kurs – du må imidlertid fylle ut en reiseregning og levere bilag for utgiftene.
Ved fysiske kurs, sørger FLT for bestilling av opphold på kursstedet, dersom ikke annet er avtalt med oss. Vi oppfordrer våre kursdeltakere til å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. Dersom dette ikke innvilges, gir forbundet et skattefritt stipend på kr 157,- pr time mot at tapt arbeidsfortjeneste er dokumentert av arbeidsgiver.Tillitsvalgte som får plass på toppskoleringskurs i regi av AOF Norge, kan søke FLT om dekning av tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. Søknad med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste sendes postkasse@flt.no