Aktiviteter > Ny i FLT, avd. 109 Haram

Mål

Etter endt kurs skal deltakerne:
 • kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering
 • kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie
 • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet
 • kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes
 • kjenne til medlemsfordelene i FLT
 • ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT

Temaer

 • Arbeidslivets organisering
 • FLTs historie
 • Fagligpolitisk virksomhet
 • Medlemskapet i FLT
 • Lover og avtaler
 • Informasjon og påmelding

Informasjon og påmelding

Avd. 109 Haram v/May Iren skarbø Giske