Aktiviteter > Rekrutteringsnettverk for tillitsvalgte
Her får du lære av tillitsvalgte som utveksler erfaringer, og kan få inspirasjon til hvordan bli en mer effektiv verver. Du kan også melde på hva du trenger av oss i rekrutteringsarbeidet. I dag består nettverket av medlemmer og tillitsvalgte fra bedrifter som representerer bredden av FLTs medlemmer. Til nå har det blitt avholdt åtte møter digitalt. 

Bli med på neste møte

Har du spørsmål? Ta kontakt med utreder Frode Janborg: +47 90 82 89 99 / frja@flt.no.