Aktiviteter > Luke 8: LOfavør Advokatforsikring om forbrukerrettigheter i kjøp og salg
Delta på Teams kl. 11.30-12.00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJhZDhjMzQtMjYzOC00MzUwLTgzODYtYTBjNjExZTdkOGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f7817657-e6b1-4edb-b5d8-5ae699d4ff63%22%2c%22Oid%22%3a%223303f99f-6fdd-4c2c-ac96-064a3489fa49%22%7d Forbundets fem regionrådgivere presenterer årets julekalender for medlemmer og andre interesserte. Bak hver av lukene skjuler det seg lunsjmøter om ulike temaer i Teams kl. 11.30 – 12.00 på alle hverdager frem til jul. I helgene byr kalenderen på andre overraskelser. Det er begrenset antall deltakere som kan delta i Teams, dermed gjelder det å være tidlig ute for å sikre plass på møtet. Du trenger ikke være medlem for å delta og det er gratis. Julekalenderen er laget av FLT i samarbeid med LOfavør, HELP og SpareBank 1. Lurer du på mer om aktiviteter i din region? Ta kontakt med regionrådgiverne.