Aktiviteter > Lønnskonferanse, avd. 4 Oslo og Akershus
Avdeling 4 Oslo og Akershus inviterer til lønnskonferanse for tillitsvalgte i avdeling og bedriftsgrupper, samt interesserte medlemmer, primært medlemmer i avdeling 4.

Tema:

  • Gjennomgang av lønnsbestemmelsene i overenskomsten
  • Informasjon og diskusjon om lønnsoppgjøret
  • Forhandlinger lokalt og sentralt
  • Mål og prioriteringer
Påmelding innen 30. april. Har du spørsmål? Ta kontakt med Odd Rune Simonsen, telefon 91382519