Aktiviteter > Lønnskonferanse, avd. 4 Oslo Akershus

Mål for konferansen

  • Gi deltakerne kunnskap om forberedelser, gjennomføring og etterarbeid/evaluering av forhandlinger
  • Gjøre tillitsvalgte tryggere i forhandlingssituasjoner
  • Innspill og dialog vedrørende forhandlingene i 2018

Foreløpig program

Dag 1: Registrering/Oppstart Generelt om forhandlinger, partene i forhandlinger,  Hovedavtalen og overenskomstene Dag 2: Hvordan føre forhandlinger? Forberedelse, krav, gjennomføring Protokoller

Informasjon og påmelding

Odd Rune Simonsen