Aktiviteter > Lønnskonferanse, avd. 107 Sunnhordland

Mål for konferansen

  • ha bedre «kort på hånda» i kommende lønnsforhandlinger
  • lære om gjentagende nulloppgjør og undersøke om dette er politisk styrt
  • lære å lage en uenighetsprotokoll og ordlyd i denne

Temaer

  • ordlyd i overenskomster
  • kriterier for lønnsfastsettelse
  • bedriftens økonomiske vurderinger der overskudd ikke går til lønnsutvikling
  • regionen og markedet rundt oss

Informasjon og påmelding

Christian Danmo