Aktiviteter > Landsmøte 2017
Finn informasjon om Landsmøte 2017 her Fakta Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes vanligvis hvert 4. år. Tid og sted for dette fastsettes av forbundsstyret. Landsmøtet består av 180 valgte representanter, disse må være yrkesaktive medlemmer og ha vært tilsluttet LO i minst 9 måneder før valget foretas og ellers ha sitt medlemskap i orden. De 180 representantene fordeles på avdelingene i forhold til antall yrkesaktive medlemmer 31.12 året før landsmøtet avholdes. I tillegg møter Forbundsstyrets medlemmer med fulle rettigheter i de fleste saker. Regioner med avdelinger som har registrerte pensjonistgrupper kan hver velge en pensjonistobservatør. På samme måte kan regioner med avdelinger som har et studentmedlem i styret hver velge en studentobservatør. Disse observatørene har tale og forslagsrett i saker som vedrører henholdsvis pensjonist- og studentmedlemskapene.