Aktiviteter > Landsmøte (prosess)
Siste frist for avdelingene for innsending av forslag