Aktiviteter > Landskonferanse, avd. 73 Statens vegvesen
Avdeling 73 Statens vegvesen inviterer til landskonferanse.

Temaer

  • Aktiviteter i Norsk Folkehjelp
  • Hvordan andre land er organisert
  • Organisering i andre land
For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med: Alf Edvard Masternes 99 56 85 95 alf.masternes@vegvesen.no