Aktiviteter > Kurset «Praktisk rekrutteringsarbeid» i regi av FLT-avd. 37 Kristiansand og omegn
Målgruppe: Aktive medlemmer og tillitsvalgte i avdeling og region Agder. Etter endt kurs skal deltakerne: – Være i stand til å gjøre seg refleksjoner over ulike stadier av rekrutteringsprosessen. – Ha en forståelse for at økt medlemsgrunnlag kommer organisasjonen og det enkelte medlem til gode. – Ha en klar forståelse av at FLT er tildelt et bestemt organisasjonsområde som utgjør markedet for rekruttering, og at forbundet befinner seg i en konkurransesituasjon på dette markedet. – Kjenne verdien av en målgruppeanalyse; ikke bare i forhold til hvem du skal snakke til, men også i forhold til hva man skal snakke om og hvorfor. – Være klar over at kartleggingsanalyser over lokalt rekrutteringspotensial kan bestilles fra FLT sentralt. – Kjenne til profilering som en nødvendig side av rekrutteringen. – Kjenne til FLTs identitet, hvem vi er og hva vi har å tilby, og vite forskjell på kjerne- og tilleggstjenester. Samt kjenne til hva som gjør FLT unik i forhold til andre. – Kjenne til tillitsvalgtes, så vel som forbundets roller i henhold til FLTs rekrutteringsprogram. – Kjenne til vervehjelpen (hjelpemidlene/verktøyet) som er utarbeidet og hvor det finnes. – Vite hvordan en handlingsplan er bygget opp, og bruk/ oppfølging av en slik plan. –  Være kjent med retningslinjer og krav til utforming av søknad om støtte til rekrutterings- og profileringsaktiviteter. Temaer: Hvorfor bli flere? Hvem og hva er FLT? Hvordan og når kan vi rekruttere? Informasjon og påmelding: Kontaktperson i avd. 37: Svein Teigen