Aktiviteter > Kurset «Pensjon i privat sektor» i regi av FLT-avd. 40 Kristiansund i samarbeid med lokal AOF
Målgruppe: Tillitsvalgte i avdeling og/eller bedriftsgruppe og interesserte medlemmer i avd. 40. Etter endt kurs skal deltakerne: ha fordypet seg i de ulike pensjonsordningene, hvilke konsekvenser de ulike ordningene har for medlemmene og i debatten om fremtidige pensjonsordninger.- Kunne anvende lov- og avtaleverket. Temaer: Folketrygden. Obligatorisk tjenestepensjon OTP, Avtalefestet Pensjon AFP, den aktuelle politiske debatten om pensjon, fagbevegelsens holdninger til pensjon, den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass. Informasjon og påmelding: Kontaktpersoner i avd. 40 Kristiansund: Grete Nilssen og Edith Synnøve Bjerkan