Aktiviteter > Kurset «Ny i FLT» i regi av FLT-avd. Trøndelag Nord
Målgruppe: Kurset passer for nye medlemmer eller de som aldri har vært på et FLT-kurs tidligere. Etter endt kurs skal deltakerne: – kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering, – kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie, – kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet, – kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes, – kjenne til medlemsfordelene i FLT – ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT. Temaer: Arbeidslivets organisering. FLTs historie. Fagligpolitisk virksomhet. Medlemskapet. Lov- og avtaleverk. Informasjon og påmelding: Kontaktperson i avd. 108: Steinar Langåssve