Aktiviteter > Lov- og avtaleverket med vekt på omstillinger, avd. 22 i Rogaland

Mål for kurset

Å gi tillitsvalgte
  • kunnskap om bruk av lov- og avtaleverk i forbindelse med omstillinger på arbeidsplassen
  • kjennskap til forskjellige former for endrings- og omstillingsprosesser
  • kunnskap om hvor man kan få hjelp og hva den enkelte kan gjøre i slike prosesser
  • kunnskap om lov- og avtaleverket med fordypning innen omorganisering og endringsoppsigelser

Temaer

  • hva er omstillinger?
  • permitteringer
  • oppsigelser
  • virksomhetsoverdragelse og outsourcing
  • før, under og etter omstilling

Informasjon og påmelding

Helga Skjeie