Aktiviteter > Kurset «Forhandlingskunnskap» i regi av FLT-avd. 10 Ringerike
Målgruppe: Tillitsvalgte i avdeling og/eller bedriftsgruppe og spesielt interesserte medlemmer i avd. 10 og nærliggende avdelinger. Målet med kurset er å gi tillitsvalgte innføring i forberedelser, gjennomføring og evaluering av forhandlinger. Kurset vil gå igjennom forhandlingenes forberedelser, gjennomføring av forhandlinger og evaluering av hva som faktisk skjedde i forhandlingene. Temaer: Hva er forhandlinger? Bli kjent med Hovedavtalen og overenskomsten. Forhandlingsteori. Forhandlingsforberedelser og -teori. Dokumentasjon og protokoll. Kurset starter med en forkvel lokalt 7. september og fortsetter på Color Line til Kiel 15-16/9. Informasjon og påmelding: Kontaktperson i avd.10 Ringerike: Jan Tommy Sten