Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 28 Raufoss
Avdeling 28 Raufoss inviterer til avdelingskonferanse.

Tema:

Praktisk konflikthåndtering med vekt på å hjelpe medlemmer i konflikt eller som er i en sårbar situasjon. Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 28 Raufoss, Kari Brænden Aaslund, epost: kbaa@live.no, eller telefon: 41437028