Aktiviteter > Konferanse om pensjon i offentlig sektor avd. 76 FLT Statens Vegvesen
Få innsikt i pensjonsordningene i offentlig sektor. Kunne gjøre en vurdering om pensjonsvilkår, både ordinær og AFP Rettigheter og plikter ved omstilling Ved spørsmål, ta kontakt med Tor Johan Hjermstad, tlf 41326100