Aktiviteter > Konferanse, avd. 4 Oslo og Akershus
Tillitsvalgte skal
  • lære mer om de ulike rollene i et styre, og hvordan et styre kan bli et godt team
  • lære mer om hvilke utfordringer bedriftsgruppa eller avdelingen har
  • lære mer om hvordan bedriftsgruppa eller avdelingen kan bli mer synlig og påvirke ulike beslutningstakere
  • lære mer o hvordan man kan bruke handlingsplaner i arbeidet
Ved spørsmål, ta kontakt med Odd Rune Simonsen, tlf 91382519