Aktiviteter > Grunnkurs for tillitsvalgte modul 1
NYHET – Grunnkurs for nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som ikke har gått FLT-kurs før. Grunnkursets overordnede hensikt er å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Vi stiller ingen krav til forkunnskaper, men det vil være en fordel om du har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT». Grunnkurset består av to moduler. Grunnkurset anses som fullført når begge modulene er gjennomført. Grunnkurs modul 1 arrangeres fredag 1. – mandag 4. juni i nydelige omgivelser på Hurdal Hotell og Konferansesenter som til og med har svømmebasseng. Grunnkurs modul 2 arrangeres fredag 24.- mandag 27. august, delvis parallelt med SKH på Sørmarka.

Temaer, modul 1

 • FLT som organisasjon og FLT sine visjoner og verdier forbundets formål og virkeområde og avgrensning mot andre LO forbund
 • Forskjellen på å være tillitsvalgt etter HA og vedtektene (vedtekter og HA kap 5)
 • Aktuelle lover og regler
 • Etablering og drift av bedriftsgrupper og avdelinger
 • Hvordan underlegge nye medlemmer på tariffavtale
 • Tillitsvalgtverktøy på nett
 • Overenskomstenes oppbygging og system,
 • Lokale særavtaler, lønnssystemet i overenskomstene osv.
 • Regelverket for drøftelser og fast dialog
 • Styringsrett
 • Forhandlingsrett og forhandlingsplikt
 • Forskjellen på en rettstvist og interessetvist
 • Tariffkrav og tariffrevisjoner
 • Møte etter AML § 15.1
 • Protokoller
Mer om Modul 1 og 2 i læreplan under «Kurs og konferanser«. Modul 2 starter på Superkurshelgen fredag 24. august og avsluttes mandag 27. august 2018. Kursveiledere er forbundets egne rådgivere og tillitsvalgte.

Påmelding, bekreftelse og praktisk informasjon

Påmeldingsfrist 15. april 2018

Alle påmeldinger til sentrale kurs sendes til postkasse@flt.no. Meldingen må inneholde: 1. Søkers navn 2. Søkers epostadresse 3. Hvilket kurs påmeldingen gjelder – du kan melde deg på til begge moduler allerede nå.

Søkere som får plass vil bli tilskrevet pr e-post etter påmeldingsfristens utløp og må så bekrefte at de ønsker å benytte plassen. Etter bekreftelse er påmeldingen bindende. Annet medlem kan overta plassen dersom en påmeldt blir forhindret fra å komme. Ved sykdomsforfall må legeerklæring framlegges.

Deltakerne får også informasjon om flyreisebestilling og tapt arbeidsfortjeneste. Program og liste over kursdeltakere vil bli sendt deltakerne før kursstart. Kursene er gratis for FLTs medlemmer – forbundet dekker hotellopphold og reiseutgifter etter gjeldende satser. Forbundet bestiller opphold for hver deltaker. Deltakerne sørger selv for sin reise, med unntak av flyreiser som bestilles på eget skjema fra forbundet som vil motta faktura for bestillingen.

Vi oppfordrer deltakerne til å søke permisjon med lønn. Ved dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes denne i sin helhet for deltakere på Grunnkurset.

Spørsmål? Kontakt organisasjonsavdelingen v/Elisabeth M. Mogård eller Anita Carlstad

Følg arrangementet på Facebook