Aktiviteter > Fra svingdør til jobbfastholdelse: Arbeidskraft i en ny tid

Veilederne i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter bistår hvert år mange tusen på veien til jobb eller utdanning. Samtidig er tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) satt under lupen. NAVs nye signaler understreker at jobbfastholdelse blir helt avgjørende i årene som kommer. Hvordan sikrer vi at de som finner veien til arbeidslivet, blir værende i jobben?

Program

08.30 – 08.35  Velkommen/v Merete Jonas, forbundsleder i FLT

08.35 – 08.50 Er lønnstilskudd et godt virkemiddel alene, eller må vi se ordningen i et større perspektiv? v/forsker Magne Bråthen, Oslo Met/AFI

08.50 – 09.05  Gjør deg kjent med funnene i fersk evaluering: Arbeidsforberedende trening v/Rolf Golombek, Frisch-senteret

09.05 – 09.15 På vei inn i en arbeidskraftkrise – hvordan kan politikerne bidra til at flere kommer i jobb? v/Dag Sandvik, ASVL og Kenneth Stien, Arbeid & Inkludering i NHO

09.15 – 09.45  Det nye målet er jobbfastholdelse, men hvilke virkemidler skal vi prioritere? Debatt mellom Henrik Asheim (nestleder i Høyre og medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomite), Freddy Andre Øvstegård fra SV (leder av arbeids- og sosialkomitéen) og Tuva Moflag fra AP (andre nestleder i arbeids- og sosialkomitéen)

Ordstyrer: Frode Ersfjord, FLT

Hvordan mobilisere arbeidskraft i en ny tid?

Mange politikere har trykket lønnstilskuddsordningen til sitt bryst. Men hva må til for at ordningen skal fungere best mulig? I sitt innlegg forklarer AFI-forsker Magne Bråthen hvorfor lønnstilskudd bør brukes sammen med arbeidstrening og andre arbeidsmarkedstiltak. 

AFT er det aller viktigste tiltaket vi har for å bistå arbeidssøkere med sammensatte utfordringer på vei til jobb eller utdanning. Hvordan vurderer forskerne dette tiltaket? Og hvilke faktorer bidrar til gode resultater? Forsker Rolf Golombek fra Frisch-senteret presenterer ferske funn fra evaluering.

Norske bedrifter skriker etter ledige hender, og det blir viktigere enn noensinne å ta i bruk arbeidskraftreserven. Samtidig gir signaler fra NAV nye muligheter. Direktørene i ASVL og Arbeid & Inkludering spiller opp til debatt med å fortelle hva de håper politikerne vil prioritere i årene som kommer.

Praktisk informasjon

Det er gratis å delta på frokostmøtet, 6. desember kl. 08.30 – 09.45. Hvis du vil følge møtet digitalt, trenger du ikke å melde deg på. Hvis du vil følge møtet fra salen i Møllergata 10 (LO Media studio) i Oslo og få enkel frokostservering, anbefaler vi at du melder deg på innen 4. desember.