Aktiviteter > Kraftkrise i fremtiden: Marked eller styring?

Energikommisjonen la frem sin rapport 1. februar og rapporten peker på det FLT har advart mot: Norge styrer mot et kraftunderskudd. Det haster med å gjøre noe om vi skal ha energi nok til industrien fremover og nå klimamålene. Energikommisjonen er tydelige på at mer kraft, bedre strømnett og mer effektiv energibruk er løsningene på de utfordringene vi står overfor i norsk kraftforsyning. Men hvordan skal vi nå disse målene? Hvem har ansvaret? Hvordan kan vi styre utviklingen? Vi spør politikere og fagfolk. FLT om energikommisjonens rapport

Program

08.30 – 08.40: Velkommen v/ Merete Jonas, påtroppende forbundsleder FLT
08.40 -08.55: Energikommisjonens anbefalinger v/Lars Sørgård, leder av energikommisjonen
08.55 -09.10: Fornybarkraft i fremtiden v/Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge
09.10-09.25: Hvordan skal kommunene ta ansvar for energipolitikken? v/ Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS
09.25-09.55: Debatt mellom Stortingspolitikere: Sofie Marhaug (R), Mani Hussaini (AP), Marius Nilsen (FrP) og Mathilde Tybring-Gjedde (H) 

Ordstyrer: Frode Ersfjord, FLT

Praktisk info og sending

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle. Du kan velge om du vil følge sending på Facebook eller om du vil møte opp i LO Medias studio i Oslo til enkel servering. Hvis du vil møte i salen, anbefaler vi at du melder deg på innen 6. mars grunnet matbestilling. Hvis du følger møtet digitalt, trenger du ikke å melde deg på. Det er også mulig å møte opp uten å ha meldt seg på.