Aktiviteter > Frokostmøte: Energi for fremtiden

Program

08.30 – 08.40: Velkommen v/ FLT Merete Jonas, påtroppende forbundsleder FLT
08.40 -08.55: Marked eller styring? v/Lars Sørgård, leder av energikommisjonen
08.55 -09.10: Fornybarkraft i fremtiden v/Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge
09.10-09.25: Hvordan skal kommunene ta ansvar for energipolitikken? v/ Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS
09.25-09.55: Debatt mellom Stortingspolitikere: Sofie Marhaug (R), Mani Hussaini (AP), Terje Halleland (FrP) og Mathilde Tybring-Gjedde (H) 

Arrangementet er gratis og blir også strømmet på Facebooksiden og vår nettside. Mer info kommer. Les mer om hva vi mener om energikommisjonens rapport