Aktiviteter > Forhandlingskunnskap

Læringsmål for kurset

Målet med kurset er å gi tillitsvalgte innføring i forberedelser, gjennomføring og evaluering av forhandlinger.

Kursets tema

  • Hva er forhandlingstemaer?
  • Hovedavtalen og overenskomster
  • Forhandlingsteori
  • Forhandlingsforberedelser og -gjennomføring
  • Dokumentasjon og protokoll

Anbefalte forkunnskaper


Det vil være en fordel for kursdeltakerne å ha deltatt på kurset «Ny i FLT» og kurset «Lov- og avtaleverket».