Aktiviteter > Forbundsstyremøte
Forbundsstyret behandler og innstiller funksjonærer, øvrige komiteer samt diett til Landsmøtet.