Aktiviteter > Forbundsstyremøte
Avdelingenes mandatfordeling godkjennes.