Aktiviteter > Bransjekonferanse, avd. 4 Oslo og Akershus – UTSATT
Avdeling 4 Oslo og Akershus inviterer til bransjekonferanse for ansatte i hotell- og restaurantbransjen i hele landet.

Tema:

  • Medlemsfordeler i FLT
  • Konsekvenser av koronaepidemien, erfaringsutveksling og tiltak på arbeidsplassene
  • Permitteringsregler
  • Omorganisering og oppsigelser
  • Tillitsvalgtes rolle
Har du spørsmål? Ta kontakt med Odd Rune Simonsen, telefon 91382519