Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 20 Larvik
Avdeling 20 Larvik inviterer til avdelingskonferanse.

Tema:

Kommunikasjon og samarbeid Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 20, Ole Petter Corneliussen, epost: olepetter.corneliussen@ifokus.as, eller telefon: 95749595