Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 43 Sandefjord

Mål for konferansen

Medlemmer og tillitsvalgte i avdelingen skal få
  • kunnskap om hvor jeg henvender meg om det er noe jeg lurer på eller trenger hjelp til
  • forståelse for FLTs organisasjon
  • kunnskap om samarbeidet i ny region

Temaer

  • FLTs nye organisasjon
  • hvilken rolle får den nye regionsrådgiveren
  • veien videre, under og etter omorganisering

Informasjon og påmelding

Bjørn Ragnar Moe