Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 37 Kristiansand og omegn