Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 29 Kongsberg