Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 28 Raufoss

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med studieleder Kurt Eriksen, på telefon 41442042