Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 22 i Rogaland

Mål

Deltakerne skal bl.a. lære om
  • Ulik type rekrutteringsstrategier i oppgangs- og nedgangstider
  • Arbeidsoppgaver i avdeling og region
  • Hvordan Aberdeen Trade Union Council (TUC) tenker og arbeider

Informasjon og påmelding

Avd. 22 i Rogaland v/Bjørn Romsbotn