Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 22 i Rogaland – AVLYST grunnet koronapandemi
Avdeling 22 i Rogaland inviterer medlemmer i avdelingen til avdelingskonferanse.

Tema:

Nytt fra forbundet For påmelding ta kontakt med studieleder i avdeling 22 i Rogaland, Odd-Bjørn Sandslett, telefon 913 02 104