Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 22 i Rogaland
Avdeling 22 i Rogaland avholder avdelingskonferanse for sine medlemmer, på Quality Airport Hotel, Sola

Tema for avdelingskonferansen:

Bedre kunnskap og forståelse om endringer/omstilling i arbeidslivet, slik at våre medlemmer kan håndtere dette på en bedre måte.   Ved spørsmål, kontakt Bjørn Romsbotn på epost: bjorn.romsbotn@lyse.net