Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 17 Trondheim

Tema:

Opplæring i klubbarbeid

Innføring i utarbeidelse av lønnspolitikk

Innføring i omstillingsarbeidet

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med studieleder Lena Bae, telefon 93220166