Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 14 i Hordaland

Mål

Deltakerne skal
  • bli kjent med styrearbeid og hvordan avdelingen arbeider
  • gjøre seg kjent med handlingsplan og sette opp handlingsplan
  • lære om og diskutere hva kan vi gjøre med profilering av avdeling videre
  • gjøre seg kjent med avdelingens vedtekter

Temaer

  • Styrearbeid
  • Handlingsplan
  • Profilering
  • Avdelingens vedtekter
  • Oppfølging av medlemsbedrifter og medlemmer, ny region

Informasjon og påmelding

Avd. 14 i Hordaland v/Torunn Elin Eide Olsen