Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 14 Hordaland
Avdeling 14 Hordaland inviterer medlemmer og tillitsvalgte i bedriftene til konferanse.

Tema:

  • Samarbeid på tvers av avdelinger
  • Forslag, vedtekter og prinsipprogram
  • Ta ordet – fremføre
For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Åge Grasdal, telefon 98234957