Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 10 Ringerike
Avdeling 10 Ringerike inviterer til avdelingskonferanse på Kielfergen 2.-5. september, med forkurs 26. august.

Tema:

Verving og profilering. For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med studieleder Jan Tommy Sten, telefon 97675395.