Aktiviteter > Avdelingskonferanse, avd. 10 Ringerike
Avdeling 10 Ringerike inviterer til avdelingskonferanse for avdelings- og bedriftstillitsvalgte, og medlemmer som ønsker å bli tillitsvalgt.

Temaer

  • Verving og profilering vs. medlemspleie
  • Lønnsforhandlinger
  • Bruk av hjemmesider/Tillitsvalgtverktøy
  • Endringer i lover, avtaleverk, pensjon, m.m. vi bør vite om
For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med: Jan Tommy Sten 97 675 395 jan.tommy.sten@smurfitkappa.no