Aktiviteter > Årsmøte i region nord
Region nord avholder sitt årsmøte 15. eller 16. juni. Nærmere informasjon vil komme. For mer informasjon, ta kontakt med regionrådgiver Leif-Roar Mikkelsen, telefon 90632835