Aktiviteter > Årsmøte i region midt
Region midt avholder sitt årsmøte torsdag 22. april. For mer informasjon, ta kontakt med regionrådgiver Anniken Refseth, telefon 91653736