Aktiviteter > Årsmøte i avd. 76 SVV Region Nord
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 76 SVV Region Nord, Mariann Larsen, epost: mariann.larsen@vegvesen.no