Aktiviteter > Årsmøte i Avd. 74 SVV region Vest
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 74 Statens Vegvesen region Vest, Mariann Svingen, epost: mariann.svingen@vegvesen.no