Aktiviteter > Årsmøte i avd. 59 Harstad
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 59 Harstad, Leif-Roar Mikkelsen, epost: leif-roar.mikkelsen@flt.no