Aktiviteter > Årsmøte i avd. 58 Tromsø
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 58 Tromsø, Kurt Andreas Nilsen, epost: kuandni@gmail.com