Aktiviteter > Årsmøte i avd. 44 Ålesund
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 44 Ålesund, Frode Ingebrigtsen, epost: ingebrigtsen@outlook.com