Aktiviteter > Årsmøte i avd. 28 Raufoss
Ved spørsmål, ta kontakt med sekretær i avdeling 28 Raufoss, Arne Karelius Karlsen, epost: arne.karelius.karlsen@hapro.no