Aktiviteter > Årsmøte i avd. 22 i Rogaland
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 22 i Rogaland, Helge Stølen Reiestad, epost: reiest@online.no Eller se avdelingens facebookside: Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) – Avdeling 22 i Rogaland