Aktiviteter > Årsmøte i avd. 19 i Telemark
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 19 i Telemark, Merete Ø. Jonas, epost: merete.o.jonas@bilfinger.com